صحبت فونسکا در کمپ تمرینی

تمرینات رمی ها  در سال جدید بعد از ظهر چهارشنبه با حضور 2500 هوادارا برای اولین بار در استادیو تره فونتانه برگزار شد که پائولو فونسکا بعد از پایان تمرینات،با هواداران صحبتی انجام داده ست که در زیر قرار گرفته ست.

” ما بسیار خوشحالم که اینجا هستیم و در این لحظه بهترین آرزوها را دارم.در این استادیوم نماینده تیم و باشگاه هستم.از صمیم قلب از شور،هیجان و حمایت شما تشکر می کنم.شما با تیم و باشگاه همیشه فوق العاده هستید. و به ما شجاعت و قدرت می دهید.امیدواریم که شما به ما افتخار کنید.زیرا ما به شما افتخار می کنیم.همه ما در کنار هم قوی تر هستیم.با هم می توانیم به پیروزی برسیم.سال نو مبارک و فورتزا رما.”