واکنش باشگاه به واگذاری!

هنوز توافق قطعی حاصل نشده ست.

در ساعات و روز اخیر اخبار زیادی مبنی بر توافق جیمز پالوتا با گروه فریدکین برای فروش باشگاه آ‌.اس رم مطرح شده ست و حتی ارقامی نیز منتشر شد و‌ شایعاتی در مورد بازگشت احتمالی فرانچسکو توتی و دانیله ده روسی به پایتخت به گوش رسید.با این حال باشگاه در بیانیه ای رسمی اعلام‌نمود تا به امروز هیچ توافق قطعی صورت نگرفته ست.در صورت دستیابی به توافق نهایی در صورت واگذاری سهام،با توجه به قوانین مقرر در بازار،به صورت رسمی اعلام خواهد شد.