علاقه اورتون به انزونزی

به گزارش دیل اکسپرس،باشگاه اورتون که به تازگی کارلو آنچلوتی را به عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرده ست،به فکر خرید استیون انزونزی بازیکن فرانسوی جالوروسی ست که تجربه خوبی را در ترکیه نداشته ست.البته خود او نیز به دنبال تیمی جدید در نیم فصل دوم ست.
انزونزی یکی از خریدهای ناموفق رم در زمان مونچی بوده ست.او در ترکیب تیم پرستاره فرانسه حضور داشت اما هرگز انتظارات را براورده نکرد.