علاقه شدید والنسیا به کاپیتان!

الساندرو فلورنزی کاپیتان آ.اس رم،یک مسئله بزرگ در این روزهاست.آله در تمام فصل برای حضور در ترکیب فونسکا تلاش کرده ست اما در سه بازی آخر توانسته از ابتدا در ترکیب فونسکا قرار گیرد.حال کوریره دلا سرا گزارش می دهد که با وجود این که جایگاه او در تیم در خطر قرار دارد،اما مال ست در شهر ابدی باقی بماند.از طرفی گفته می شود والنسیا تمایل زیادی به جذب او دارد و مایلند پیشنهادی قرضی با گزینه خرید دائمی را ارائه دهند.