رم-فیورنتینا بر عهده اورساتو

اسامی داوران هفته هفدهم سری ا اعلام شد که بر این اساس دانیله اورساتو دیدار حساس رم‌و‌فیورنتینا را در آرتمیو فرانکی سوت خواهد شد.تگونی و دیل جوانه کمک ها،مانیانیلو داور چهارم و آئورلیانو داور وار این جدال خواهند بود.او تا کنون ۲۷ بار برای جالوروسی قضاوت کرده ست که که ۱۱ برد،۱۱تساوی و ۵ شکست حاصل عملکرد پایتخت نشینان بوده ست.همچنین او دیدار رم و فیورنتبنا را سوت زده که هر دو جدال را جالوروسی دو بر یک پیروز شده ست.