نظر سرمربی خنت در مورد تقابل با رم

جس توروپ، سرمربی خنت بلژیک بعد از رویارویی با رم گفتگوی کوتاهی داشت.
توروپ گفت :”رم آسان ترین قرعه ممکن برای ما نبود. تیم باتجربه و درجه یکی است. بازی کردن با آنها برای ما دشوار خواهد بود،اما بازی کردن با تیمی مثل رم که نام بزرگی دارد می‌تواند رقابت جذابی برای باشگاه، شهر و هواداران باشد.ما از قدرت تیم های ایتالیایی آگاه هستیم. رویارویی با یکی از برترین تیم های اروپا چالش بسیار خوبی برای محسوب می شود.”