پالوتا؛آنچه که به نفع رم باشد را انجام می دهم

جیمز پالوتا مالک رم، در مصاحبه با لاریپوبلیکا در مورد فروش احتمالی باشگاه به دن فریدکین آمریکایی گفت.
مالک آمریکایی رم صراحتا در مورد مذاکرات اظهار نظری نکرد و می‌توان سخنان او را نوعی خداحافظی قلمداد کرد.
به نقل از رما پرس پالوتا گفت‌ :”من فقط آنچه را که به نفع رم باشد را انجام می دهم، من اهمیتی نمی دهم که آن کار چیست. من نیازی به تشکر و تمجید ندارم ، من راحت هستم زیرا برای رم سخت کار کردم،من عاشق باشگاه هستم. من فقط باید راضی باشم که تمام تلاش خود را کردم. “