پروتی؛عملکرد درستی نداشتیم

به گزارش سایت رسمی باشگاه،دیگو پروتی ستاره رمی ها مقابل ولفسبرگ که یک گل زد و یک پاس گل نیز داد،بعد از مسابقه مصاحبه ای انجام داده که صحبت های او در زیر قرار گرفته ست..
“ما عملکرد درستی نداشتیم ، مسابقه را کم کم ارزیابی کنیم. آنها در طول بازی ما را تحت فشار قرار دادند و ما اشتباهاتی مرتکب شدیم. اگر بخواهیم قهرمان شویم ، باید پیشرفت کنیم ، بسیاری از چیزها به بهبود وجود دارد. آیا مسئله ذهنیت است؟من نمی دانم که آیا می توانم آن را توضیح دهم. این نوع بازی ها را می توانید با این فکر انجام دهید که آسان خواهند بود. ما تیمی نیستیم که بتوانیم به خودمان اجازه دهیم تیمی را دست کم بگیریم. ما از این واقعیت آگاه باشیم که امروز ما در خطر حذف شدن از رقابت ها قرار داشتیم  که برای مونشن گلادباخ اتفاق افتاد . ما باید آمادگی بیشتری داشته باشیم. اما من در مورد تمرکز و تمایل هم تیمی هایم شک ندارم. با این وجود ، این نوع بازی ها را باید با نگرشی متفاوت انجام دهیم. “