مصدومیت میرانته

آنتونیو میرانته دروازبان ایتالیایی آ.اس رم که در دیدار مقابل ولفسبرگ در ترکیب اصلی حضور داشت،با بدشانسی مواجه شد.او در دقیقه 60،بعد از مهار شوت بازیکن حریف،از ناحیه شانه راست  دچار مشکل شد و جایش را به پائو لوپز اسپانیایی داد.شرایط او در ساعات پیش رو ارزیابی خواهد شد.