افعی ها رقیب گرگ ها نشدند

در اولین دیدار هفته پانزدهم سری آ،آ.اس رم در جوزپ مئاتزا مهمان اینتر میلان بود که در دیدار سخت،با نتیجه بدون گل به پایان رسید.نتیجه ای که به سود سایر بالانشینان بود.ادین ژکو و لوپز در این دیدار مهم ترین غایبین رم بودند.البته ژکو با وجود مشکلی که داشت 22 دقیقه بازی کرد.آنتونیو میرانته،اسمالینگو،مانچینی،کولاروف،داویده سانتون،ورتو ،دیاوارا،مخیتاریان،لورنزو پلگرینی،دیگو پروتی،نیکولو زانیولو ترکیب اصلی رم را در این دیدار تشکیل دادند.تلاش جالوروسی در این دیدارنفوذ از جناحین توسط پروتی مخیتاریان بود تا توپ را به زانیولو در خط حمله برسانند اما چندان موفق ظاهر نشدند و موقعیت چندان خطرناکی نیز ایجاد نکردند.در اواسط نیمه دوم نیز ادین ژکو به زمین آمد تا شاید با وجود بیماری که دارد،کارگشا باشد اما نشد.میرانته،اسمالینگ و ورتو بهترین های رم در این دیدار بودند.در مجموع شاهد نبردی فیزیکی و آرام بوده ایم.