دوری کریستانته تا پایان سال میلادی

بریان کریستانته در دیدار مقابل سمپدوریا از ناحیه تاندون پای راست مصدوم شد و تصمیم گرفت که بدون عمل جراحی به میادین باز گردد.
طبق گزارش کوریوه دلو اسپورت، امتناع از عمل جراحی موفق آمیز بوده است و ریکاوری کریستانته خوب ارزیابی شده است.
انتظار می رود که کریستانته تا پایان سال میلادی در دسترس نباشد و طبق پیش بینی پزشکان بریان می‌تواند، رم را در ۵ ژانویه در بازی مقابل تورینو همراهی کند.