علاقه رم به کین؛علاقه پدرش به رم !

مویس کین بازیکن سابق یوونتوس که در حال حاضر در اورتون توپ می زند،یکی از گزینه های رم برای تقویت خط حمله رم ست.در روزهایی که کالینیچ مصدوم ست،رمی ها جایگزینی برای ژکو نیز ندارند.جان پدر او در مصاحبه که با چنترو سونو اسپرت داشته ست در مورد پسرش گفت:”رفتن پسرم به انگلیس اشتباه بود.چرا که هنوز پسر جوانی ست و احساس خوبی در اورتون ندارد.من هرگز این انتقال را دوست نداشتم.امیدورارم خیلی زود به ایتالیا بازگردد.امیدوارم که تیم بعدی رم باشد.مهم این ست که به اینجا بازگردد.با رایولا مشکلی ندارم هرگز با او ملاقات نکردم حتی نمی خواهم او را ببینم.او وکالت نامه پسرم را در 14 سالگی خواست!گاهی اوقات از پسرم می شونم که در اورتون حال خوبی ندارد.اکنون امکان بازگشت به ایتالیا وجود دارد. من به پسرم می گویم که به رم برو!در کنار دوست خود زانیولو بازی کن.در مورد پول فکر نکن و بلکه به حرفه خود نگاه کن.”