خبر خوب؛لئو مشکل خاصی ندارد

فلکسور ران راست اسپیناتزولا آسیب ندیده؛
صبح سه شنبه مدافع کناری رم اسکن MRI شد تا جزییات مصدومیتی که در نیمه نخست بازی با پارما اتفاق افتاد مشخص شود. خوشبختانه خبر خوب برای فونسکا این است که مصدومیتی وجود ندارد و فقط خستگی ماهیچه هست مشکل اسپیناتزولا و آزمایشات تایید کرده که مصدومیت و آسیب دیدگی وجود ندارد. مربی پرتغالی امیدوار شده است که مدافع خود را برای بازی با برشا بعد از بازگشت از تعطیلات بازی های ملی در اختیار داشته باشد و بصورت روزانه وضعیت و شرایط اسپیناتزولا بررسی خواهد شد.