پریماورا|آ.اس رم3-3آتالانتا

در هفته هشتم لیگ پریماورا رمی ها در تره فونتانه میزبان آتالانتا بودند که در دیدار که سخت و پرگل، با نتیجه سه بر سخ متوقف شد.در حالی تیم ده روسی این یک امتیاز را به دست آورد که در دقیقه پایانی به گل تساوی دست یافت!کاردیالی،پارودی،تراشانی،پلسنیروچز،سمرارو،ریکاردی،داربو،بوو،پرُویدِنچه،استرلا،زالِسکی ترکیب اصلی گرگ ها را در این دیدار تشکیل دادند.ریکاردی،اسدایگوی،تال گلزنان جالوروسی در این دیدار بوده اند.