رم خواهان سفروویچ

رمی ها به دنبال هریس سفروویچ . به گزارش روزنامه پرتغالی رم به دنبال جذب فوروارد بنفیکا است. به گزارش این روزنامه رم در پی تقویت خط حمله خود است و به فکر داشتن یک بازیکن برای جایگزینی ژکو در زمان مورد نیاز است. تا این لحظه هیچ صحبت و مذاکره مستقیمی صورت نگرفته ، اما پرونده بازیکن سوییسی روی میز رمی ها هست، بازیکن 27 ساله ای که تجربه زیادی در زمینه ملی داشته و در ایتالیا هم در لباس فیورنتینا و لچه و نوارا حضور داشته است.