ادامه تلاش برای اسمالینگ

گفت گو ها و مذاکرات رم منچستر در مورد اسمالینگ ادامه دارد. طبق خبر اسکای اسپورتس، هیچ پیشنهاد رسمی و جدیدی از پایتخت ایتالیا به منچستر برای انتقال دایمی کریس اسمالینگ به رم ارایه نشده و تلاش برای به نتیجه رسیدن و رفع اختلافات بر سر قرارداد ادامه خواهد داشت. پتراکی به دنبال فرمول و راه حل مناسب و درست برای توافق طرفین است. کریس اسمالینگ در این بازه زمانی حضور در سری آ ثابت کرد که خیلی خوب و سریع خود را با لیگ سری آ با تاکتیک های دفاعی پیچیده وسخت به خوبی تطبیق داده و با شرایط بازی در رم و سری آ سازگار شده است و در ترکیب رمی ها خیلی خوب جا افتاده و این یک نقطه اتکا برای رم آینده است.