مصاحبه پاستوره بعد از برد ناپولی

خاویر پاستوره یکی از بهترین های رم در هفته های جاری،بعد از مسابقه با ناپولی مصاحبه ای با رما تی وی انجام داده ست که در زیر قرار گرفته ست.

“سال قبل حس مهره مهم بودن را نداشتم، با فونسکا شرایط عوض شد. برای زانیولو خوشحالم.”

“بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم. رو به عقب دویدن های زانیولو و کلایورت مجبورمان می کرد که بیشتر بدویم و جزوی از بازی باشیم. در گذشته سه روز زمان نیاز داشتم تا از مصدومیت برگردم.”

-خاویر 11بار موفق به توپگیری شدی، این یعنی نشان از آمادگیت داره؟
“بله درسته و این خیلی مهم است که از نظر فیزیکی احساس خوبی دارم. بازی بسیار خوب و مهمی به نمایش گذاشتیم، اراده ای که به خرج دادیم مثبت واقع شد، جاه طلب بودیم. این سه امتیاز را به هر قیمتی میخواستیم، روی هر توپی با قدرت تمام میرفتیم و توپ های زیادی گرفتیم.”

– رم در هر لحظه از بازی فرم خوبی داشت.
” بله، البته در برابر تیم و رقیبی با اهمیت مثل ناپلی. آنها خوب بازی کردند و پر جنب و جوش بودند. بعد از دست دادن پنالتی کمی بی روحیه شدیم و افت کردیم؛ اما بعدا به بهترین نحو ممکن باند شدیم و بخوبی بازی کردیم.”

فرم و وضعیت سابق ات را دیدیم، شاید به زور صد قدم میتوانستید بزنید در زمین بازی.
“اجازه بدید همینجا هردو(فرم و شرایط گذشته و کنونی) با هم بدرود بگویند. حالا باید دوباره به تمرین برگردیم و برای بازی بعدی آماده شویم.

– پس دیگر بیشتر از سه برد و سه بازی پیاپی ثبت کردید
“بله ،احساس خوبی دارم و سریع و سریعتر بهبود پیدا میکنم و ریکاوری میکنم. ابتدا سه روز طول کشید ، بعد 2 روز برای ریکاوری کافی بود،اما حالا دیگر بعد از 2 بازی مبتوانم برای بازی بعد در زمین باشم.

پاس رابونا؟
“کمی خسته بودم و بجای حرکت از چپ، خواستم از پاس رابونا استفاده کنم.