اسمالینگ؛از نظر ذهنی قوی بودیم.

کریس اسمالینگ بعد از به ثمر رساندن اولین گل خود برای رم در دیدار مقابل اودینزه با رما تی وی مصاحبه ای انجام داده که در زیر قرار گرفته ست.

“از گلی که به ثمر رساندم خیلی خوشحالم.در بازی های گذشته نیز به دنبال آن بودم.خوشحالم که در این پیروزی سهمی داشته ام.این تیم ای نظر ذهنی قوی بود و حتی با یک بازیکن کمتر نیز توانست به پیروزی برسد.من روح این تیم را دوست دارم و از روزی که فهمیدم،تمایل به پیروزی و انجام کارهای خوب وجود دارد.ما هنوز کاری نکردیم.فصل طولانی ست.این باشگاه جاه طلب و سرمربی باهوش ست.ما می خواهیم در هر رقابت بسیار خوب عمل کنیم.”