مصاحبه پاستوره پیش از بازی با میلان

خاویر پاسنوره هافبک آرژانتینی رم قبل از بازی با میلان با رما تی وی مصاحبه ای انجام داده ست که در زیر قرار گرفته ست.

“امروز یک بازی زیبا برای بازگشت به سه امتیاز داریم.ما باید به زمان حال فکر کنیم.می خواهیم پیروز شویم.شانس خوب و مهمی داریم که نشان دهیم که قدرتمند هستیم و می خواهیم پیروز شویم.احساس خوبی دارم و گذشته بد را پشت سر گذاشتم.در آغاز دو بازی را پشت سر گذاشتم و به خوبی ریکاوری شدم.امیدوارم شرایط همینطور ادامه پیدا کند.میلان خصوصیات خاصی دارد و ما باید دوندگی زیادی داشته باشیم.این همان چیزی ست که تفاوت را ایجاد می کند.”