رم-میلان بر عهده اورساتو

اسامی داوران هفته نهم سری اعلام شد که بر این اساس اقای دانیله اورساتو دیدار آ.اس رم و میلان را در المپیکو قضاوت خواهد کرد.مانیانلی و فیریتو کمک ها،جاکوملی داور چهارم و ایراتی داور وار این مسابقه خواهند بود.این داور تاکنون 29 بار برای رم سوت زده ست که 10 پیروزی،12 تساوی و 7 شکست حاصل عملکرد جالوروسی بوده ست.آمار میلان با او نیز 9 پیروزی،11 تساوی و 6 شکست بوده ست.