بازگشت ده روسی به رم !؟

دانیله ده روسی ممکن ست به رم بازگردد !با توجه به آخرین خبر های رسیده از ایتالیا،کاپیتان سابق رم می تواند به رم بازگردد اما این بار به عنوان سرمربی و جایگزین پدرش در تیم پریماورا رم شود.دانیله در پایان فصل قبل در نهایت تصمیم گرفت تا به بوکاجونیورز برود اما متاسفانه  به دلیل مصدومیت چندان مورد استفاده قرار رنگرفت.حال گازتادلو اسپرت دانیله ممکن ست جایگزین پدرش آلبرتو در تیم پریماورا شود و پدرش به مدیریت بر نظارت رده های سنی بالاتر ارتقا پیدا کند.