فونسکا به دنبال ترکیبی جدید

چنگیز اوندر و میخیتاریان همچنان نمیتوانند بازی کنند: فونسکا به دنبال یک ترکیب برای بازی با بروسیا موشنگلادباخ است
دو وینگر همچنان دور از دسترس مربی و تیم بخاطر مصدومیتی که همچنان درگیر آن هستند. ژکو با ماسک تمرین میکند و با وجود این موانع برای بازی مقابل بروسیا در ترکیب خواهد بود.

دیروز رمی ها با وجود مصدوم های پرشمار با نفرات باقیمانده تمرین کردند و برای بازی مقابل بروسیا در چارچوب رقابتهای لیگ اروپا آماده شدند و بازیکنان جوان تیم پریماورا وارد لیست تیم اصلی شدند که یکی از آنها ریکاردو کالافیوری بود که این روزها مورد توجه زیادی قرار دارد ، اولین گل خود را هم چند روز پیش در لیگ جوانان سری آ به ثمر رساند، اما او یک مدافع کناری است و پستهای اورژانسی دیگری وجود دارد که باید پر شود، مرکز زمین!
کریستانته در فنلاند است، که برای تراپی و معالجه مشکل تاندون بوجود آمده ، سفر کرده است. اوندر و میخیتاریان انفرادی تمرین کردند. زاپاکوستا در سالن بدنسازی تمرین کرد، پلگرینی و دیاوارا هم همینطور. ژکو در زمین تمرین کرد، و ماسک محافظی که گونه و صورت تازه عمل شوده ادین را محافظت میکند اما با توجه به مصدومیت کالینیچ که مورد جراحی قرار گرفته و زانویش تحت درمان است، حضور ادین برای بازی بعدی قطعی است با اینکه در نبردهای هوایی بسیار مشکل خواهد داشت، اما بازی خواهد کرد.
مقابل بورسیا و میلان فونسکا دست و پا بسته است، بعد از تمرین دیروز که شامل گرم کردن و کارهای انفرادیکی و تکنیک بود، بازیکنان دوش گرفتند و برای عکس برداری رسمی تیمی فصل آماده شدند و به زمین بازگشتند.