سانتون در هافبک میانی!

به گزارش ایل مسجرو،با توجه به مصدومین زیاد رم در خط میانی،داویده سانتون ممکن ست در خط میانی مورد استفاده قرار گیرد.در تمرینات اخیر جالوروسی او در میانه میدان مورد استفاده قرار گرفته ست و از همین رو گفته می شود پائولو فونسکا در دیدار پیش رو مقابل مونشن گلادباخ از داویده سانتون در خط میانی استفاده خواهد کرد.

البته گفتنی ست که این مدافع ایتالیایی در مسابقات پیش فصل نیز در میانه میدان بازی کرده بود.