بررسی دوباره شرایط لورنزو

لورنزو پلگرینی، مرد پاسور از رم؛ از 29 سپتامبر مصدوم شده است، درست روزی که انگشت پنجم استخوان پای راستش را در جریان بازی با لچه شکست، و مورد معالجه و درمان قرار گرفت از همان روز.دوشنبه برنامه ای ترتیب اثر داده شده تا یک چکاپ اورتوپدی بر روی لورنزو انجام شود که این تست مشخص خواهد کرد که استخوان مشکلی دارد یا مشکل حل شده. بنابر خبر نوشته شده در روزنامه کوریره دلو اسپورت انتظار میرود که برای بازی 6 دسامبر مقابل اینتر بطور کامل آماده باشد ،اما خود بازیکن در فکر این است که 10 نوامبر مقابل پارما به زمین بازی برگردد.