آخرین خبر مصدومیت کریستانته

اتفاق بد برای برایان کریستانته:
بعد از مصدومیتی که در هنگام بازی با سمپدوریا برای او اتفاق افتاد، ازمایشاتی بر روی او در ویلا استوارت انجام شد و پارگی تاندون را نشان داد.همانطور که در بیانیه امده است پزشکان رم ساعاتی را صرف کردند تا تصمیم بگیرند که کدام روش درمانی بر روی او بهتر است. به همین خاطر هافبک رم همراه با دکتر مانارا به فنلاند رفت تا با مشورت پروفسور ساکاری تصمیم بگیرند که کدام روش بهتر است. دکتر ساکاری همان پزشک معروفی است که اشیل تاندون بکام را هم عمل کرد. انها تصمیم خواهند گرفت که جراحی کنند یا از زمان محافظه کارانه استفاده کنند.