پیوستن کریسنتانته و کالینیچ به لیست مصدومیت

در دیدار عصر امروز رمی ها مقابل سمپدوریا که با تساوی بدون گل به پایان رسید،دو بازیکن دیگر نیز به لیست مصدومین رم پیوستند ! این درحالی بود که فلورنزی،ژکو و پروتی به تازگی از مصدومیت بازگشتند.برایان کریستانته بعد از 7 دقیقه دچار مصدومیت شد و جایش را به خاویر پاستوره داد.این پایان بدشانسی های رم نبود و در دقایق پایانی نیمه نخست،کالینیچ نیز دچار کبودی زانوی چپ شد و با وجود تلاش های فراوان کادر پزشکی باز گرداندن او به زمین بی فایده بود تا ادین ژکو با ماسک جایگزین او شد.مصدومیت کریستانته،نهمین آسیب دیدگی عضلانی در این فصل ست.حال باید منتظر بود تا شرایط کالینیچ نیز بررسی شود.