مصاحبه کامپوس بعد از جدال با دوریا

به گزارش نونو کامپوس که در دیدار امروز مقابل سمپدوریا، به جای پائولو فونسکا محروم روی نیمکت رم نشسته بود،بعد از تساوی بدون گل مقابل رانیه ری در ماراسی گفت.

“این مسابقه ای بود که میخواستیم برنده شویم ما دوست داشتیم که موقعیت های گلزنی بیشتری ایجاد کنیم و بیشتر بازیسازی کنیم ولی در مقابل تیمی قرار گرفتیم که به خوبی دفاع میکردند‌. تعویض های اجباری که انجام دادیم به ما کمکی نکردند.

شما مالکیت زیادی داشتید ولی در محوطه حریف موقعیت های زیادی خلق نکردید. امروز چه اتفاقی افتاد؟
“هدف ما این نیست که مالکیت خالی داشته باشیم بلکه میخواهیم که موقعیت ایجاد کنیم. امروز در دادن پاس های نهایی در محوطه حریف خوب نبودیم.”

ایا از بازیکنان خود انتظار بیشتری داری؟
“همه تلاش کردند تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند اما این همیشه ممکن نیست. سرعت بازی برای تعدادی از بازیکنان مناسب نبود ، به عنوان مثال برای الساندرو فلورنزی که به تازگی از انفولاتزا ریکاوری کرده بود. ما میخواهیم که از نظر فیزیکی بهبود پیدا کنیم، ما امروز توپ را زیاد در اختیار داشتیم اما فاقد موقعیت بودیم. این فرایندی است که به زمان نیاز دارد، اما ما در مسیر صحیح هستیم.”

ایا با بازی در کناره ها میشد که از کولاروف بهتر استفاده کرد؟
“صادقانه بگویم: او از ان سمت حرکت کرد اما ما به خوبی توپ را به ان قسمت انتقال ندادیم. او سانتر های کمی انجام داد. این بازی مربوط به افراد نبود، همه میتوانند تاثیرگذار باشند. فراموش نکنیم که تعداد زیادی از بازیکنان در بازی های ملی شرکت کرده بودند. انها باید به روند فعالیت روزانه ما برگردند.”