اسامی بازیکنان مقابل دوریا

اسامی بازیکنان رم برای دیدار پیش رو مقابل سمپدوریا اعلام شد که خبر خوب بازگشت دیگو پروتی و ادین ژکو ست.حضور الساندرو فلورنزی نیز برای دیدار فردا دلگرم کنندست.در زیر اسامی بازیکنان برای دیدار فردا قرار گرفته ست.