کولاروف؛در رم‌ می مانم!

الکساندر کولاروف ستاره اهل صربستان آ.اس رم،پس از دیدار تیم ملی صربستان مقابل پاراگوئه به رسانه های محلی گفت:”ستاره سرخ بلگراد یک باشگاه بزرگ ست و زمانی که کودک بودم در آنجا بازی کردم اما قصد بازگشت ندارم.اما قصد بازگشت ندارم.قطعا کار خود را در خارج از کشور به پایان خواهم رساند.”
قرارداد او در سال ۲۰۲۰ منقضی می شود اما سران رم به دنبال تمدید یک ساله با گزینه برای سال دوم هستند.ممکن ست بعد از خداحافظی،پستی در مدیریت باشگاه بر عهده بگیرد!