مصاحبه داکور در مورد رم

اولیور داکور هافبک رم در سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در مصاحبه با تله رادیو استریو در مورد استارت جالوروسی در این فصل و ماجراجویی ده روسی در بوکاجونیورز صحبت کرده است.

نظر شما در مورد سری آ خارج از ایتالیا چیست؟
“یووه در مقابل اینتر خوب کار کرد و این دربی بازی مهمی در ایتالیا به شمار میرود. سال قبل دیدیم که ناپولی و رم هم خوب کار کردند. ۴ یا ۵ تیم هستند که میتوانند یوونتوس را اذیت کنند.”

رم را چگونه ارزیابی میکنی؟
“ما نباید فراموش کنیم که انها برای سالهای زیادی توتی را داشتند، این یک تغییر خیلی مهم بود و رم به زمان نیاز دارد تا با این تغییر سازگار شود. وقتی اوضاع خوب پیش نمیرفت توتی و دروسی حاضر بودند، انها مانند دو کوه برای رم بودند و رم بعد از انها خیلی چیز ها را از دست داد.پروژه جدیدی شروع شده است و این زمان خواهد برد.”

ایا فونسکا را میپسندی؟
“او هم به زمان نیاز دارد تا تیم جدیدی را بسازد. او از بازیکنان جنگندگی و قدرت بیشتری میخواهد، زیرا برای قرارگیری در بین ۳ تیم اول جدول بازیکنان مهم باید تغییر ایجاد کنند و در زمان های سخت به سرمربی کمک کنند، مانند یوونتوس و رونالدو که او خیلی وقت ها تغییر ایجاد میکند و زمانی که تیم در بهترین حالت خود نیست بازی را در می آورد.”

ده روسی در پیراهن بوکاجونیورز چه تاثیری روی تو میگذارد؟
“این عجیب است، دنیله بازیکن باهوش وخاصی بود. او کسی بود که دوست داشت یاد بگیرد و چیز های دیگری را ببیند. من مطمئنم که او با شرایط جدید به خوبی کنار می آید و مطمئنم زمانی که اموزش های سرمربی گری را آغاز کند سرمربی بسسار خوبی خواهد شد.”

ورتو؟
“او بازیکنی با کیفیت است و شخصیتی با عزم و اراده دارد. او به خوبی در زمین کار میکند و این را حس میکند.”

چه چیزی از تجربه ات در رم باقی مانده است؟
“خاطرات زیبا، محیط رم خاص است. وقتی کا برنده میشوی تو پادشاه هستی و نمیتوانی استادیوم را ترک کنی. حتی زمانی که میبازی هم نمیتوانی که استادیوم را ترک کنی. در رم فشار زیادی وجود دارد که اگر بتوانی در رم خوب کار کنی پس میتوانی در تمامی تیم های دنیا خوب کار کنی.”