جاستین؛با فونسکا انگلیسی صحبت می کنم!

جاستین کلایورت که در این فصل توسط فونسکا اغلب در بین 11 نفر اصلی قرار می گیرد، فقط به اردوی تیم ملی زیر 21 ساله های هلند دعوت شده و در لیست کوئمان برای تیم ملی هلند قرار نگرفته؛ اما هدف جاستین مشخص است: ” وظیفه من تلاش کردن است، به فکر این هستم که به ملت های اروپا راه پیدا کنم، مهم نیست چطور. مهم نیست چپ یازی کنم یا راست، اما میخواهم در تیم ملی باشم.”

چیزی که مشخص است راه دعوت به تیم ملی هلند از عملکرد جاستین در رم میگذرد:
“درحال حاضر دو گل زدم، هدفم رسیدن به 13 یا 14 گل است. فکر میکنم که ممکن است و تلاشم را خواهم کرد .”
فونسکا به خوبی او اطمینان کرده: ” سال پیش دیفرانچسکو زیر فشار بود. برایش مشکل بود که سیستم جدید و بازیکنان جدید مثل من را در ترکیب امتحان کند. اول به چیزی که یقین دارید و اطمینان را انتخاب میکنید،این عادی است و من متوجه این هستم. این فصل با فونسکا خیلی بهتر است. بنظر میرسد که به فوتبال من نزدیک تر است. و حالا در رم با فونسکا بیشتر انگلیسی صحبت میکنیم، که این خیلی چیزها را برای من راحت تر میکند. باشگاه و اعضای باشگاه اعتماد بیشتری به من پیدا کرده اند، این چیزی هست که احساس شده. و اینکه اعتماد به نفس داشتن زیباترین چیزی هست که میتواند اتفاق بیفتد.”