مصاحبه فونسکا بعد از جدال با کالیاری

از طرز برخورد و نگرش داور خوشم نیامد.

بعد از تساوی 1-1 مقابل کالیاری فونسکا در مورد قضاوت و اتفاقات بازی صحبت کرد.
جالوروسی به خاطر تصمیمات اشتباه داور که بزرگترین اشتباه مهلک او رد شدن گل کالینیچ بود که داور خطای مهاجم را اعلام کرد و گل را مردود اعلام کرد، زمین را بسیار خشمگین ترک کردند.
“داور با بازیکنان کالیاری حرف زد و به آنها گفت که خطا نبود و و بعد از آن تصمیمش را تغییر داد ، آیا var را بازبینی کرد یا نه؟ داور با دستش اشاره کرد که خطا نبود. از نحوه برخورد و نگرش داور در طول بازی اصلا خوشم نیامد .
در مورد خطای دیاورا که گرفته شد و اصلا این خطا وجود نداشت میتوانم صحبت کنم، یا صحنه خطای هند و پنالتی برای کالیاری، و همینطور گل کالینیچ. تصمیمش در مورد اخراج من درست بود، حقم بود که اخراج بشوم. اما صحنه گل برای من عجیب بود که داور به بازیکنان کالیاری گفت که خطا نیست اما نمیدانم چرا تصمیمش را تغییر داد.”

از فونسکا در مورد ارزیابی کلی و وضعیت تیمش سوال پرسیده شد:

“بازیکنانم خوب بازی کردند، موقعیت های زیادی ایجاد کردیم و من فکر میکنم حق مان بیشتر از تساوی بود”
“چیزی که امروز کم داشتیم گل دوم بود. از گلی که در ابتدا زدیم و پیش افتادیم از رقیب خوب استفاده نکردیم و موقعیت را از دست دادیم، سخت است که بگیم باید بهتر عمل میکردیم.”