مصاحبه جدید نینجا لا رپوبلیکا

ناینگولان: “میخواستم فوتبالم را در رم تمام کنم.”
راجا ناینگولان در مورد رابطه عمیق قلبی اش با رم گفته و از علاقه به ماندن در رم گفت
– در مورد اینکه به یک نماد و پرچمدار در رم تبدیل بشید فکر کرده بودید؟
” بعد از توتی و دروسی سخت است تبدیل به نماد رم شدن. ولی اگر میخواهید بدانیدکه به پایان رساندن فوتبالم در رم فکر کرده بودم یا نه، میتونم با آرامش بگم بله! در رم خوشحال بودم، روحم رو به تیم بخشیده بودم، همه چیز داشتم، هرچیزی که میخواستم. ترک رم ناامیدی بزرگی بود.”

-از تیم کنونی رم خوشت میاد؟
” بنظرم کمی سخت تر شده شرایط چون تیمی هستند که تعداد کمی بازیکن با شخصیت و کاراکتر بالا دارند. بازی کردن در رم خا…*ه میخواد، همه چیز در رم زیباست، اما وقتی همه چیز خوب پیش نمیره و اشتباه میشه و هو و سوت میشنوی، باید شخصیت داشته باشی. خیلی از بازیکنان قوی و خوب فاقد این شخصیت بازی در رم هستند.”