مصدومیت جدید زاپاکوستا

داویده زاپاکوستا در تمرینات بعد از ظهر جمعه دچار پارگی رباط صلیبی قدام در زانوی راست خود شد.این دومین مصدومیت این بازیکن ایتالیایی در طول این مدت محسوب می شود.از سویی او خیلی زود به کلینیک ویلا استوارت رفت و تحت بررسی قرار گرفت.به گزارش سایت رسمس باشگاه،او در نهایت زیر تیغ جراحی پرفسور ماریانی معروف رفت و که موفقیت آمیز نیز بوده ست.گفته می شود این مدافع فعالیت های توانبخشی را خیلی زود آغاز کرد تا در کمترین زمین ممکن به ترکیب بازگردد.