اسامی بازیکنان آتزوری

بازگشت زانیولو

 

اسامی بازیکنان ایتالیا‌ برای دیدار مقابل یونان و لیختن اشتاین  در مقدماتی یورو ۲۰۲۰ اعلام شد که بر این اساس پنج نماینده از رم در لیست مانچینی دیده می شود.خبر خوب نیز بازگشت نیکولو زانیولو ست.الساندرو فلورنزی،اسپیناتزولا،مانچینی و کریستانته سایر نماینده های رم هستند.در زیر اسامی کامل قرار گرفته ست.