مصدومیت پلگرینی از ناحیه استخوان متاتارس

لورنزو پلگرینی در جریان پیروزی یک گله مقابل لچه دچار مصدومیت شد که امروز صبح تحت معاینات پزشکی قرار گرفت.
طبق اعلام رسمی سایت باشگاه،لورنزو پلگرینی دچار شکستگی استخوان متاتارس شده است.
او فردا صبح تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. هنوز میزان دوری هافبک جوان رمی ها مشخص نیست اما پس از عمل جراحی می‌توان مدت بهبودی را ارزیابی کرد.