بردی دشوار مقابل لچه

در هفته ششم سری آ رمی ها در زمین لچه به مصاف این تیم رفت که در دیداری سخت و در حالی که داوری نیز کمی بر ضرر آنها بود،موفق شدند با تک گل ادین ژکو به برتری برسند.لوپز،فلورنزی،اسمالینگ،مانچینی،کولاروف،دیاوارا،ورتو،کلایورت،پلگرینی،مخیتاریان،ژکو ترکیب اصلی رم را تشکیل دادند.نیمه نخست را رمی ها آغاز کردند.دیداری که بسیار فیزیکی بود و پلگرینی نیز در دقیقه 17 اولین کارت زرد را برای رم گرفت !دومین کارت را نیز مخیتاریان در دقیقه 25 گرفت.تیم فونسکا توسط فلورنزی،ژکو و کلایورت موقعیت هایی را در نیمه نخست ایجاد کردند.البته تیم میزبان هم دست و پا بسته نبود و حرکت های خوبی رو دروازه رم انجام داد که با مهار هایی پائو لوپز رو به رو شدند.نیمه دوم نیز با خطا و کارت زرد اسمالینگ آغاز شد.از سویی دیاوارا از ابتدای این نیمه نقش مهمی را در میانه میدان ایفا نمود.دقایق ابتدایی نیمه نخست رمی ها تلاش زیادی کردند تا این که در دقیقه 56 روی ارسالی مختیاریان از جناح راست رم،توسط ادین ژکو به گل رسیدند.در ادامه لچه جلو آمد تا به گل تساوی برسد.در دقیقه 70 زانیولو به جای پلگرینی که کمی احساس ناراحتی می کرد،وارد زمین شد.ورود اسپیناتزولا به جای کاپیتان فلورنزی دیگر تعویض فونسکا بود.در ادامه زانیولو و کلایورت موقعیت هایی ایجاد کردند که به نتیجه نرسیدند.مهم ترین اتفاق نیمه دوم،پنالتی بود که کولاروف از دست داد.مخیتاریان نیز در دقایق پایان احساس ناراحتی کرد و جایش را به کریستانته ای داد که در دقایق کوتاهی که در زمین بود،کارت زرد گرفت.در نهایت رمی ها با نمایش خوب لوپز،اسمالینگ و دیاوارا با نتیجه یک بر صفر از سد لچه گذشت.