مصاحبه اسمالینگ بعد از شکست مقابل آتالانتا

اولین حضور اسمالینگ با لباس رم در شب باخت مقابل آتالانتا
اسمالینگ در مورد اولین بازی و حضور در فوتبال ایتالیا و تجربه جدیدش و ابعاد مختلف کالچو این چنین واکنش نشان داد:
“خوشحالم که اولین بازی ام برای رم در خانه خودمان، الیمپیکو بود اما ناامید هستم که پیروز نشدیم.”
“رویاهای بزرگی داریم و برای رسیدن به آنها باید بازی های خانگی مان را برنده بشویم. باید اطمینان داشته باشیم که در بازی های خانگی نباید زیاد دچار چنین اشتباه هایی بشویم.
نیمه دوم بیشتر نیاز به این ضرورت عدم اشتباهات بود. نیمه اول بسیار محتاطانه بود، موقعیت های بسیار کمتری به وجود آمد. لازم بود که کمی بیشتر پیش میرفتیم و رو به جلو کار میکردیم، محصوصا بخاطر اینکه در خانه خودمان بازی میکردیم.
“ما در نیمه دوم کمی بیشتر رو به جلو کار کردیم و پیشروی کردیم اما کمی آرام و دیر این کار را انجام دادیم.”
– از نظر فیزیکی چه حسی دارید؟ بنظر میرسد در پایان با مشکل گرفتگی عضلانی مواجه شده بودید؟
“بله، یکم، اما این اولین بازی من در این فصل بود. میدانستم که اینطور خواهد بود. دقیقه 70 بود که شروع کردم به احساس گرفتگی و درد در پاهایم. اما میدانم که این اولین بازی فصلم بود و برای بازی بعدی قوی تر و در فرم بهتری خواهم بود.”
– از بازی بعدی پیش رو در ایتالیا انتظار چه چیزی دارید؟
“بنظرم در ایتالیا هیچ بازی راحت نخواهد بود. بازی های زیادی از لیگ ایتالیا را تماشا کردم. هر بازی نبرد سختی خواهد بود. امروز دو تیمی روبروی همدیگر قرار گرفتن که زیاد اشتیباه نمیکردند و فرصت به رقیب نمیدادند. یک یا دو موقعیت خیلی جدی در طول بازی به وجود آمد. هر بازی یک نبرد خواهد بود اما من از این چالش لذت میبرم.
از بازی کردن در خط عقب تیم لذت میبرم. این اولین بازی ام بود و از بازی در الیمپیکو لذت بردم. اما میخواهم در راه رسیدن و دست یافتن به اهداف بزرگ در این فصل به تیم کمک کنم.
بازی امشب بازی نزدیکی بود و گل اول مثل همیشه تعیین کننده و مهم بود. میدانم که هر بازی یک نبرد خواهد بود و آماده این نبرد هستم، منتظر بازی یکشنبه شب هستم.”
– سویچ سیستم از سه دفاع به چهار دفاع چطور بود بنظرتون؟
“در تمرینات طول هفته روی کارهای تاکتیکی کار کردیم. از وقتی که به رم آمدم گفته ام که اینجا به سختی کار میکنیم و تلاش میکنیم و روی کارهای تاکتیکی سخت کار میکنیم و خیلی آماده و روی فرم به بازی وارد میشویم.”