فونسکا؛آتالانتا لایق برد بود

در هفته پنجم سری آ ، رمی ها در خانه با نتیجه عجیب دو بر صقر مقابل آتالانتا شکست خوردند.

در پایان بازی پائولو فونسکا گفت که آنها لایق پیروزی بودند و ما بازی خوبی نداشتیم. مشکل زیادی در یارگیری انها داشتیم و نتوانستیم که خطوطی را برای رد و بدل پاس ایجاد کنیم و بازی خیلی سخت شد، ما موقعیت هایی داشتیم اما هرگز بازی را کنترل نکردیم. اتالانتا بهتر از ما بود.
در پایان نیمه اول چینش بازیکنان را عوض کردی. چرا این کار را کردی؟

“من به تغییر چینش فکر کردم زیرا حس میکردم که این بهترین راهکار برای کنترل کردن اتالانتا و حملات انهاست. ما برای هر دو مشکل راه حل داشتیم اما در اغاز بازی مشکلاتی داشتیم، بعد از عوض کردن سیستم حملات انها خنثی تر شد اما در نیمه دوم انچه که انتظار میرفت انجام دهیم را انجام ندادیم. گل های انها روی بازیسازی و گردش توپ به ثمر رسید. تیم از نظر دفاعی خوب کار کرد اما ما پایین نشستیم و به انها پرس وارد نکردیم.”

آیا شما موقعیت های از دست رفته را سرزنش میکنید؟
“موقعیت هایی برای ما بود ولی گل زدن متفاوت است. ما باید صادق باشیم، ما خوب بازی نکردیم. این درست که ما بازی را برنده نشدیم اما فردا فرصتی جدید است. ما باید به یادگیری و تمرین کردن ادامه دهیم زیرا این رقابت اسان نیست.”

ایا تغییر در حمله و دفاع و خط هافبک در تیمه اول انها را به چالش انداخت؟

“ما میدانستیم که بازیکنان اتالانتا چقدر خطرناک هستند و انها را به خوبی بلاک کردیم. سوال اینجاست که چرا ما توپ را حفظ نکردیم. وقتی که تلاش کردیم تا بازی کنیم توپ را از دست میدادیم.ژکو را به خوبی تغذیه نکردیم در حالی که این بهترین راه برای جلو رفتن بود.”

چرا این مشکل ها در بیرون امدن از فشار انها به علت قدرت دریبلینگ خط هافبک بود؟
اتالانتا سبک مخصوص به خود را دارد، انها خط هافبک مارا تحت پرس شدید قرار دادند. انها هر سه بازیکن خط هافبک را یارگیری کرده بودند و ما راه حل مناسب برای رفع کردن یارگیری انها پیدا نکردیم.