رم-آتالانتا بر عهده ایراتی

اسامی داوران هفته پنجم سری آ اعلام شد که بر این اساس  آقای ماسیمیلیانو ایراتی دیدار چهارشنبه شب آ.اس رم و آتالانتا را در المپیک رم قضاوت خواهد کرد.پاسری و موندین کمک ها ،گویا داور چهارم و لوکا بانتی داور وار خواهد بود.ایراتی تا کنون ۱۳ بار برای رم سوت زده ست که ۶ برد،۵مساوی و ۲ باخت حاصل عملکرد رم بوده ست.