اسامی بازیکنان مقابل بولونیا

غیبت پروتی،چنگیز،اسمالینگ

اسامی بازیکنان آ.اس رم برای دیدار پیش رو مقابل بولونیا اعلام شد که بر این اساس علاوه بر پروتی و چنگیز ،  اسمالینگ نیز به دلیل مصدومیت و عدم آمادگی از ترکیب دور خواهد بود.اسامی بازیکنان در زیر درج شده ست.