شکست سنگين بانوان رم در گام نخست

رم ۰-۳ میلان،شکست سنگین دختران بتی باوانیولی در هفته نخست

از ساعت ۱۵ تیم زنان رم در هفته اول سری آ به مصاف میلان رفتند که بازی را با نتیجه ۳-۰ واگذار کردند.

نیمه اول بازی بدون گل به اتمام رسید اما در نیمه دوم، روسونری موفق به گشودن دروازه رمی ها شد.

همچنین بازیکنان تیم بانوان رم امروز پیش از بازی افتتاحیه لیگ مقابل آ ث میلان به یاد و احترام سحر خدایاری با بازوبندهای آبی به گرم کردن پرداختند. دختر آبی هوادار 29 ساله فوتبال بود که هفته گذشته دست به خودسوزی زد.