مصاحبه فونسکا بعد از پیروزی مقابل ساسولو

“خوشبختانه این اولین پیروزی از پیروزی های بیشمار است.”

پس از برد 4-2 که هر چهار گل در نیمه اول برای رم توسط کریستانته ، زکو، میخیتاریان و کلایورت به ثمر رسید، فونسکا در مورد اولین پیروزی خودش با رم گفت:

” امیدوارم که این اولین برد از بردهای بیشمار خواهد بود”
“امروز ما نشان دادیم که توانایی و پتانسیل پرس قوی از زمین حرف را داریم، و با وجود اینکه 4گل به ثمر رساندیم میتوانستیم هفت یا هشت گل بزنیم. و این نتیجه در برابر تیم بسیار خوبی بود، تیمی که از توپ خیلی عالی استفاده میکند”
“از لحاظ دفاعی بهترین عملکرد ما تاکنون بوده است. ساسولو درواقع نتوانست موقعیت های زیادی روی دروازه مان ایجاد کند. بله درست است، دو گل زدند، اما درکل تیم بخوبی دفاع کرد”

نظرتان در مورد عملکرد زکو؟
” ادین بازیکن شگف انگیزی است، برای ما بازیکن بسیار مهمی است. او با انگیزه است، یک گل بسیار خوب زد و میتوانست گل های بیشتری بزند، بازیکن مهمی است.”

لورنزو پلگرینی امروز توانست 3 پاس گل بدهد و در نقش هافبک تهاجمی و پیشرفته بازی کرد.
” پرسینگ ما از جلو شروع میشد، بنابراین برای ما مهم بود که جلو تر بازی کنیم و در زمین حریف باشیم. این کار را به خوبی انجام دادیم امروز، جانستین، میخیتاریان و زکو، یک نکته مهم در بازی امروز بود. تیم لازم بود که از خطوط جلو و در زمین رقیب پرس را بتواند بخوبی انجام بدهد و فکر میکنم بازیکنان بخوبی این کار را انجام دادند امروز.”

پرسینگ از جلو به معنی ریسک در خط دفاع است؟
” اگر خیلی از جلوتر پرسینک میکردیم، در دفاع هیچ خطری تهدیدمان نمیکرد. کولارف و فلورنزی بخوبی منتظر می ماندند و در زمان مناسب جناحین را به حرکت در می آوردند. لحظه مناسب برای حرکت به جلو را خوب درک میکردند.”

زندگی با همسرتان در رم چگونه است؟
“عالی است. همسرم واقعا از بودن در این شهر ، در رم را دوست دارد. همسرم شهر و مردم این شهر را دوست دارد.”