ایلاری بلازی :توتی تمایلی به مربیگری ندارد

ایلاری بلازی همسر فرانچسکو توتی در مصاحبه با کانال ۵ در مورد توتی گفت :”من نمی‌دانم که توتی در آینده چه می‌کند اما حال او خوب است.مطمئنا فرانچسکو هرگز تمایلی به مربیگری نداشت، زیرا علاقه ای به این کار ندارد.ترک رم یک انتخاب مشترک بود. او در تلويزيون نخواهد بود و من آنجا هستم و فقط در چند قسمت از سریال کمدی حضور دارد.”