اوندر: در رم خوشحالم

چنگیز اوندر وینگر ترک تبار جالوروسی درحالیکه در اردوی تیم ملی ترکیه حضور دارد به TRT spor گفت :”من رم را خیلی دوست دارم. خوشحالم که قراردادم را تمدید کردم، ابدا من قصد شروع ماجراجویی جدیدی را درجایی دیگر ندارم.”
چتين؟
“من به کمک خواهم کرد و امیدوارم که او در لیست آغازین بازی باشد. از اینکه بازیکنان ترکی زیادی در سری آ بازی می کنند، بسیار افتخار می کنم.”
“امیدوارم که این روند ادامه داشته باشد. من به عنوان یک ترک از اهمیت بازی در این لیگ آگاه هستم.”