مصاحبه پتراچی قبل از دربی دلاکاپیتاله

جیانلوکا پتراچی مدیر ورزشی رم قبل از دربی به اسکای اسپرت گفت :” بیایید یک قدم به عقب برداریم. مردم انتظار دارند که همه چیز به سرعت انجام شود؛ اما رم یک انقلاب واقعی را به وجود آورد.”
“ما ١۵ بازیکن را فروختیم و در عوض تاکنون ٨ خرید داشتیم. ما یک مربی جوان ، جاه طلب و برنده را انتخاب کردیم که دارای ذهنیت تهاجمی است. ما زمان زیادی داریم تا با بازیکنانی که داریم یک ذهنیت را ایجاد کنیم.”
” بنظرم بسیار مضحک است که حتی امروز در ایتالیا در هفته دوم مسابقات، در مورد پنجره نقل و انتقالات حرف بزنیم. ”
” این قوانین توسط کسانی بوجود آمد که هرگز فوتبال بازی نکردند و احساس و اضطراب یک بازیکن که باید به باشگاه دیگر جدیدی برود را درک نمی‌کنند.امیدوارم بتوانیم قوانین را عوض کنیم.”
“امروز من ٢٠٠ تماس تلفنی داشتم تا در ۴٨ ساعت پیش از پنجره نقل و انتقالات به من بازیکنانی پیشنهاد بدهند. از شیک درخواست شد اما آنها چند گام رو به عقب در فرمول انتقال برداشته اند.”
“اما در مورد کالینیچ، شما همه چیز را گفتید. من تا فردا منتظر می‌مانم تا ببینم اوضاع چطور می شود؛اما امشب من بر روی دربی تمرکز میکنم.”