کالینیچ دوشنبه در رم

جانلوکا دی مارتزیو گزارش می دهد که نیکولا کالینیچ را دیگر باید رمی دانست.
طبق این گزارش مهاجم کروات با بند خرید ٨ میلیون یورویی به زودی جایگزین شیک می شود.
کالینیچ فردا شب یا روز دوشنبه به رم سفر خواهد کرد تا در تست های پزشکی باشگاه شرکت کند.