پیشنهاد رم برای تمدید با کولاروف

علیرغم علاقه مندی فنرباغچه و سایر تیم‌ها به الکساندر کولاروف، رم برنامه ای برای فروش مدافع صرب خود ندارد.
ایل مساجرو و گاتزتا دلو اسپورت گزارش می دهند که کولاروف به یکی از ستون های رم تبدیل شده است.
همین امر باعث شده است که رم به تمدید با کولاروف تا ٢٠٢١ با گزینه ای برای تمدید در صورت رضایت طرفین، تمایل داشته باشد.
همچنین گفتنی است که قرارداد فعلی کولاروف تا ٢٠٢٠ اعتبار دارد.
در سال ٢٠١٩،هیچ مدافعی در پنج لیگ معتبر اروپایی بیش از کولاروف موفق به گلزنی نشده است. کولاروف تاکنون موفق به ثبت ۵ گل برای جالوروسی شده است.