ویتال در آستانه انتقال به رم

بعد از مصدومیت و دوری دو ماه دیگو پروتی، تایسون به گزینه اول جالوروسی بدل شد، اما قیمت بالای وینگر برزیلی مانع این انتقال شد.
به گفته نیکولو شیرا خبرنگار گاتزتا دلو اسپورت،متئوس ویتال در آستانه انتقال قرضی به رم با بند خرید ٨ تا ١٠ میلیون یورو قرار دارد.
طبق این گزارش بعد از توافق با باشگاه برزیلی، ویتال نیز به این انتقال چراغ سبز نشان داده است.
سران کورینتیانس مایل اند که این انتقال با بند خرید اجباری صورت بگیرید ولی پتراچی تمایلی به این کار ندارد.
هنوز جزئیاتی در مورد توافق باقی است اما بنظر می رسد که این انتقال به زودی رسمی شود.