رسمی؛اولسن قرصی به کالیاری پیوست

سایت رسمی باشگاه در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که روبین اولسن دروازبان سوئدی با قراردادی قرضی و یک ساله به کالیاری پیوست.

او در مجموع ۳۵ بار برای جالوروسی به میدان رفت.

باشگاه بدای این دروازبان سوئدی آروزی موفقیت کرد